Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is aan de langlopende schulden te voldoen. Hiervoor wordt er gekeken naar de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen. Des te groter het eigen vermogen is ten opzichte van het vreemde vermogen, des te beter de solvabiliteit is.

Financiële ratio’s om de solvabiliteit te berekenen

Bij ratio`s zoals de quick ratio en current ratio wordt er gekeken naar de kortlopende schulden. De berekening van de solvabiliteit kun je op twee verschillende manieren uitvoeren.

  • Eigen vermogen / totaal vermogen
  • Eigen vermogen / vreemd vermogen

De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen wordt ook vaak uitgedrukt in een Engelse term. In dat geval is de debt ratio de meest gebruikte methode voor het bepalen van de solvabiliteit. Dat wil zeggen hoe hoog de schulden zijn ten opzichte van het eigen vermogen van een onderneming. 

Kom je er niet uit bij het opstellen van deze ratio`s, huur dan een boekhouder in die je hierbij kan helpen. De boekhouder kan je dan ook direct op dit gebied adviseren.

De betekenis van de financiële ratio`s

Beide ratio's geven aan in hoeverre een onderneming is gefinancierd met vreemd vermogen ten opzichte van het ingebrachte eigen vermogen.

Des te groter het vreemde vermogen, des te risicovoller het voortbestaan van een onderneming zal zijn. 

Vreemd vermogen zal vroeger of later dienen te worden terugbetaald. Daarnaast zal je over dit geleende geld rente dienen te betalen.

Beide situaties zorgen ervoor dat een onderneming extra financiële verplichtingen met zich meedraagt.

Solvabiliteitspercentage

Is vreemd vermogen slecht?

Dit wil niet direct zeggen dat het hebben van vreemd vermogen slecht is. Integendeel, er zijn bijna geen grote ondernemingen die geen schulden hebben. Zo heeft een bedrijf als Philips maar liefst bijna 17 miljard euro aan vreemd vermogen op de balans staan, terwijl het eigen vermogen een kleine 11 miljard euro bedraagt.

Zolang je als bedrijf zijnde maar meer verdiend met dit geleende geld dan dat het kost, is er op korte termijn niet zoveel aan de hand. 

De invloed van veranderende omstandigheden

Wel is het altijd een risico wanneer omstandigheden veranderen. Gaat het om wat voor een reden dan ook opeens minder met een bedrijf, dan zal er nog steeds dienen te worden voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lenen van geld. 

Voor de financiële gezondheid van een bedrijf is het dan ook belangrijk om niet teveel vreemd vermogen aan te trekken.

Hoe kan je de solvabiliteit verbeteren?

De solvabiliteit verbeteren klinkt eenvoudiger dan het is. Uiteraard begint het met het verantwoord lenen van geld. Hierbij dient er altijd goed naar de risico`s te worden gekeken die hieraan verbonden zijn. Want ook al is een onderneming op dit moment financieel gezond, dat kan snel veranderen.

Daarnaast kan je in plaats van winst uitkeren aan aandeelhouders, deze winst ook gebruiken om het eigen vermogen te versterken. 

Een goed beheer van het werkkapitaal is een andere maatregel die ja kan nemen om de solvabiliteit te verbeteren. Lagere voorraden aanhouden en een effectief debiteurenbeheer zullen een positieve invloed op de cashflow hebben, waardoor de noodzaak tot het afsluiten van leningen zal afnemen. Het gebruik van goede boekhoudsoftware is vanuit dit oogpunt onmisbaar.

Hoe dien je financiele ratio`s te interpreteren

Financiële ratio's zijn zinloos zolang je hier geen norm aan verbindt.

Er is niet een bepaalde norm aan te geven die voor elke onderneming opgaat. 

Kapitaalintensieve ondernemingen zullen meer gebruik maken van vreemd vermogen, waardoor zij automatisch slechter zullen scoren op het gebied van solvabiliteit. Wel is het zo dat hoe hoger de uitkomst des te gezonder een bedrijf zal worden beoordeeld.

Dit principe is voor elke onderneming gelijk.

Solvabiliteit interpreteren

Wat is een acceptabel solvabiliteitspercentage?

Er wordt in de theorie vaak vanuit gegaan dat het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen / totaal vermogen) minimaal 25% zou moeten bedragen. Daarbij wordt een percentage van tussen de 25% en 40% gezien als financieel gezond.

Persoonlijk vind ik 25% aan de lage kant. Ik zou toch echt uitgaan van minimaal 35%. Is het solvabiliteitspercentage tussen de 50% en 100%, dan zou je kunnen overwegen zelfs extra vreemd vermogen aan te trekken, om zodoende meer te kunnen investeren. 

Mijn persoonlijke opinie betreffende solvabiliteit

Wat ik persoonlijk ook een erg goede indicator vindt is de interest coverage ratio. Hierbij relateer je de kasstroom aan de rente die je dient te betalen. Het geeft in feite aan hoeveel keer je de rente kunt betalen vanuit de kasstroom. 

Dit is een van de manieren om de solvabiliteit te berekenen. Hierbij is het uitgangspunt dat deze indicator minimaal 1,5 dient te bedragen. Ook dit vind ik persoonlijk weer aan de lage kant. Minimaal 2 zou mijn uitgangspunt zijn.

Contact onderhouden met geldverstrekkers

Behalve het berekenen van de solvabiliteits ratio`s en eventueel te gaan opereren met minder vreemd vermogen, is contact met de geldverstrekkers ook uitermate belangrijk. 

Zorg dat je deze altijd goed op de hoogte houdt van hetgeen er in jouw onderneming speelt. Op die manier zorg je ervoor dat deze geldverstrekkers nauwer betrokken zijn bij jouw onderneming. 

In het geval de solvabiliteit in het geding komt zullen zij eerder geneigd zijn te helpen en met jou mee te denken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *