Intracommunautaire levering

Een intracommunautaire levering is een levering vanuit Nederland naar een ander EU land. Dit geldt zowel voor diensten als ook voor goederen. Deze leveringen worden uitgevoerd met het btw tarief van 0%. Tenminste, als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De term intracommunautaire levering is alleen van toepassing bij het leveren van goederen of diensten naar een land binnen de Europese Unie. Speciaal hiervoor is door de Europese commissie het 0 tarief in leven geroepen.

Voorwaarden voor het 0% btw tarief

Zoals al aangegeven kan je bij een levering vanuit Nederland naar een andere land niet altijd zomaar 0% btw in rekening brengen. Dit zijn de voorwaarden waaraan je dient te voldoen:

Je dient daadwerkelijk te leveren aan een afnemer buiten Nederland. Dit dien je als ondernemer zijnde kunnen aantonen.

De afnemer dient ook een ondernemer te zijn. Dit dien je te verifiëren aan de hand van het btw-nummer van de afnemer. Indien de afnemer geen btw-nummer heeft, dan is het geen ondernemer.

Indien je geen btw identificatienummer van de afnemer hebt, dan breng je Nederlandse btw in rekening. 

Controleren van het btw-nummer van de afnemer

Het is verstandig bij een intracommunautaire levering een btw nummer te controleren. Hiervoor kan je de volgende database controleren. 

Voor de afnemer kan het interessant zijn om op deze manier btw fraude te plegen, omdat hij of zij geen btw in rekening wordt gebracht.

Daarom is het verstandig het verstrekte btw-nummer te controleren. Want vergeet dat indien er iets fout gaat dat je als leverancier in Nederland zijnde verantwoordelijk bent. Zo voorkom je dat een particulier zich voordoet als ondernemer zodat die persoon geen btw hoeft te betalen.

Bij twijfel is het verstandiger de toepassing van het nultarief achterwege te laten. 

Intracommunautaire levering

Documenten

Bij een btw controle kan er worden gecontroleerd dat de geleverde goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten. Aantonen dat de goederen Nederland hebben verlaten kan je doen via de vrachtdocumenten. Het is dus verstandig relevante boeken en bescheiden goed te bewaren.

Vereisten voor de factuur

Ook aan de factuur worden er aanvullende eisen gesteld. Zo dienen zowel jouw btw-nummer als ook het btw-nummer van de afnemer op de factuur te worden vermeldt.

Daarnaast dient er op de factuur te worden aangegeven dat het om een intracommunautaire levering gaat. 

De btw aangifte

Ook al breng je 0% btw in rekening, je dient deze omzet wel aan te geven in de btw aangifte. De desbetreffende omzet geef je op in rubriek 3: Prestaties naar het buitenland. 

De ontvanger van hetgeen je hebt verkocht geeft vervolgens in zijn lokale btw aangifte het bedrag aan als zijnde verweringen vanuit de eu. Doordat op basis van btw-registratienummers de details wordt vastgelegd, kunnen belastingdiensten van verschillende landen de bedragen eenvoudig met elkaar controleren.

De icp aangifte

Hiervoor is de icp aangifte (intracommunautaire prestaties) in het leven geroepen. In deze aangifte specificeer je hoeveel je aan intracommunautaire leveringen per btw registratienummer hebt uitgevoerd. Je kan dus ook vragen ontvangen van autoriteiten uit een land waar de goederen naartoe zijn verscheept. Dit indien jouw afnemer een btw controle ondergaat.

Het boekhoudprogramma goed inrichten

Voor intracommunautaire levering dien je jouw boekhoudsoftware goed in te richten, zodat het 0% in rekening wordt gebracht. Ook dien je de layout van de factuur aan te passen. Een goed boekhoudprogramma zoals e-boekhouden.nl maakt zowel de btw-aangifte en de icp aangifte eenvoudig.

Indien je veel te maken hebt met intracommunautaire leveringen dan is het verstandig om te kiezen voor een online boekhoudprogramma dat dit proces volledig automatiseert.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *